Поиск: • Вакансии      
Резюме

Начало ->Резюме -> Категория: Юристы, адвокаты (42)

Вы видите последние резюме. Вы можете либо просмотреть их, либо выбрать другую категорию объявлений.

Добавить в блокнот Резюме: Рассмотрю оюбые предложения (юрист, юрисконсульт, торговый агент, личный водитель)
Добавлено: 31-01-2012
Пол: мужской. Возраст 25
150 $

1. Збезпечення юридичною підтримкою господарської діяльності підприємства.

2. Комунікабельний, чесний, порядний, старанний, з усією серйозністю ставлюся до виконання роботи, покладених завдань, поставлених керівництвом, суворо дотримуюся конфіденційність та комерційну таємницю підприємства.
Чітко та лаконічно формулюю свою точку зору та за необхідності можу її довести.
Неконфліктний, а у разі виникнення непорозумінь намагаюсь прикласти усіх зусиль для врегулювання розбіжностей та примирення сторін.
Добре орієнтуюсь в законодавчій базі України, а у разі неможливості миттєво надати відповідь на поставлене питання зможу дослідивши усі аспекти даного питання надати повну та обґрунтовану відповідь в короткі строки.
Із кожної справи намагаюсь винести цінний урок та поглибити свої знання в досліджуваному питанні.

3. Харківський Націаональний університет МВС України (2004-2008р.)
Спеціальність правознавство.

Добавить в блокнот Резюме: юрист, помошник юриста
Добавлено: 17-01-2012
Пол: мужской. Возраст 25
1300 $

в 2011 году окончил Кировоградский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел, по специальности: правоведенье, специализация: хозяйственное право.

Добавить в блокнот Резюме: юрист
Добавлено: 09-12-2011
Пол: мужской. Возраст 23
200 $

Межрегиональная Академия управления персоналом; свободный пользователь ПК; сслужба в ВСУ

Добавить в блокнот Резюме: юрист
Добавлено: 14-10-2011
Пол: мужской. Возраст 29
500 $

Дата і місце народження: 09.03.1982 р. н., м. Кіровоград.

Сімейний стан: одружений.

Освіта: 1989 – 1999 р. р. – загальноосвітня школа №6 м. Кіровограда.
1999 – 2002 р. р. – Кіровоградський технікум механізації с/г. Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист.
2005 - 2008 р. р. Харківський національний університет внутрішніх справ. Спеціальність – правознавство. Кваліфікація – юрист.

Професійний досвід роботи: Жовтень 2003 рік – квітень 2006 рік – державний виконавець Кіровського відділу державної виконавчої служби Кіровоградського міського управління юстиції;
Травень 2006 рік – жовтень 2007 рік – юрисконсульт ІІ категорії юридичного відділу Кіровоградського ЦРВ ПАТ “Мегабанк”;
Листопад 2007 рік – березень 2008 рік – провідний економіст відділу заставного забезпечення КФ ТОВ “Укрпромбанк”;
Квітень 2008 рік – травень 2010 рік – провідний юрисконсульт юридичного відділу Кіровоградського ЦРВ ПАТ “Мегабанк”;
Червень 2010 рік – листопад 2010 рік – начальник юридичного відділу КФ ПАТ «БАНК ФОРУМ». В зв’язку з реорганізацією філії у грудні 2010 року переведений на посаду головного юрисконсульта.
Грудень 2010 рік – жовтень 2011 рік – головний юрисконсульт Відділу правового забезпечення діяльності відділень Південно-Східного регіону ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Додаткові відомості: Досконало володію українською та російською мовами, англійською зі словником.

Ділові якості: Комунікабельність, обов’язковість у виконанні завдань, пунктуальність, здібність вчитися, вимогливість, витриманість, компетентність, цілеспрямованість.

Добавить в блокнот Резюме: юрист
Добавлено: 25-05-2011
Пол: женский. Возраст 34
3000 $
Актуально для: Кировоград

РЕЗЮМЕ
Барбаренко Вікторія Володимирівна
Домашня адреса: 25007, м. Кіровоград
вул.. Коцюбинського, буд. 63а
Телефон: 0509008316
Електронна пошта (е-mail): [email protected]
Дата і місце народження: 25.03.1977 р. Кіровоградщина
Сімейний стан: заміжня, має доньку дев’яти років.

ОСВІТА:
- У 1992 р. закінчила Кіровоградську середню загальноосвітню школу № 23
- У 1995р. закінчила навчання в Кіровоградському медичному коледжі ім.. Є. О.Мухіна за спеціальністю «медична сестра».
- у 2009 р. закінчила Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Правознавство», де здобула кваліфікацію молодшого спеціаліста-юриста.
- У 2011 р. закінчила Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного університету юридичий факультет (бакалавр).
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
- У 1995-2006 рр. працювала в Дитячій міській лікарні м. Кіровограда медичною сестрою.
- З 2006р. - працює в загальноосвітній школі-інтернаті м. Кіровограда медичною сестрою.
- З червня 2010 р. – Інспектор з авторського права по м. Кіровограду та області від ДП УААСП
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:
- Приймає активну участь в громадському житті міста
НАПРЯМИ РОБОТИ:
- Право інтелектуальної власності;
- державна служба;
- юрисконсульт з цивільного та сімейного ,господарського,трудового, банківського права.
- ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
- - Характер спокійний,врівноважений, але свої погляди відстоює активно та аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, вміє аналізувати та логічно мислити, дисциплінована. Шкідливих звичок не має.
- ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:
- Володіє двома іноземними мовами - російською та англійською(зі словником). Рідна мова - українська.
- Знає комп’ютер, друкування.

Добавить в блокнот Резюме: юрист
Добавлено: 28-12-2010
Пол: женский. Возраст 33
300 $

опыт работы


май 2003


Предприятие Кировоградская Оптово- розничная Ассоциация «Облкоопхозторг» Облпотребсоюза
Секретарь - деловод
• Ведение делопроизводства, выполнение различных операции с применением компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и представления информации при подготовке и принятии решений.
• Принятие поступающей на рассмотрение руководителя корреспонденции, передача ее в соответствии с принятым решением в структурные подразделения или конкретным исполнителем для использования в процессе работы либо подготовки ответов.
• Осуществление контроля за исполнением работниками предприятия изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения указаний и поручений руководителя, взятых на контроль.

июнь 2003 - март 2004
Контролер рынка
• общение с частными предпринимателями
• принятие участия в плановых проверках ГНИ, СЭС и т. д.
• контроль по торговле на рынке
март 2004сентябрь 2006 Юрисконсульт
• Осуществление разработки учредительных документов, внесение изменений в учредительные документы
• Организация работы: по обеспечению предприятия законами, нормативными правовыми документами, необходимыми для осуществления деятельности предприятия; по учету и ведению баз нормативных правовых актов.
• Обеспечение предприятия, отдельных специалистов нормативными правовыми актами, необходимыми для осуществления ими своих функций и обязанностей.
• Осуществление: проверки соответствия законодательству представляемых на подпись руководителю предприятия приказов, инструкций и других документов правового характера; визирование документов.
• Ведение договорной работы на предприятии: определение формы договорных отношений; разработка проектов договоров; проверка соответствия законодательству проектов договоров, представляемых предприятию контрагентами; принятие мер по разрешению разногласий по проектам договоров; обеспечение нотариальное удостоверение документов.
• Ведение претензионной работы на предприятии: обеспечение учета претензий, поступающих от контрагентов, их рассмотрение; подготовка ответов на поступившие претензии осуществление подготовки претензий к контрагентам, их направление контрагентам и контроль за удовлетворением направленных контрагентам претензий.
• Ведение исковой работы: принятие мер по соблюдению досудебного порядка урегулирования договорных споров; подготовка исковых заявлений и материалов и передача их в суды; изучение копий исковых заявлений по искам к предприятию; обеспечение ведение банка данных по исковой работе; представление интересов предприятия в судах
• Принятие участия в разработке документов, касающихся вопросов обеспечения сохранности собственности предприятия (договоров о материальной ответственности; инструкций, устанавливающих порядок поступления и приемки на предприятии материальных ценностей)
• Осуществление проверок законности увольнения и перевода работников, наложения на них дисциплинарных взысканий.
• Представительство от имени предприятия в государственных надзорных органах, выявленных на предприятии; подготовка и направление жалоб.
• Осуществление письменного и устного консультирование работников предприятия по различным правовым вопросам, оказание правовой помощи в составлении юридических документов.
• Принятие участия во всех проверках проведённых на Предприятиях (сан. Станция; пожарная инспекция; ветеринарная служба, налоговая инспекция; стандартизация и др..)
По совместительству юрисконсульт Предприятия «Искра» ОПС
По совместительству юрисконсульт Предприятия «ОптПродСервис»
Ведение документации ЧП, а также правовая защита ЧП

август 2009 – февраль 2010
октябрь 2010 – декабрь 2010
ООО «Аргумент – Ойл»
Юрисконсульт
ПАО «Кировоград – Авто»
Юрисконсульт
Образование


1994 г – 1996 г Кировоградский кооперативно – коммерческий техникум им. М.П.Сая
• Специальность «Правовед»
• Квалификация юрист
• Диплом младший специалист
2004г – 2009г Полтавский университет потребительской кооперации
• Специальность «Экономика предприятия»
• Квалификация экономист
• Диплом бакалавра
12.12.2005г. – 22.12.2005г. Институт последипломного образования ЛКП при Львовской коммерческой академии потребительской кооперации Укоопсоюза
• Повышения квалификации юриста
• Свидетельство с отличием
профессиональные
навыки • Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

знание языков • Английский со словарем, украинский, русский
награды • Грамоты Кировоградского Облпотребсоюза
прочее Возможны командировки.

Добавить в блокнот Резюме: Адвокат
Добавлено: 12-11-2010
Пол: мужской. Возраст 33
договорная

Налоговое, гражданское, хозяйственное право. Административный, гражданский,хозяйственный процесс.

Добавить в блокнот Резюме: юрист
Добавлено: 30-09-2010
Пол: женский. Возраст 24
300 $

ВРАДІЙ АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА
15.12.1985
Адреса проживання: тупік Київський, 2,
м.Кіровоград, Україна, 25002
Контактна інформація: дом.тел.: відсутній
моб.тел.: 38 (099) 70 69 167
е-mail: [email protected]
Мета:
Посада юриста, юрисконсульта в стабільній українській або міжнародній компанії, банку тощо.
Досвід роботи:
08.2006 –21.07.2008
Юрист Товариства з обмеженою відповідальністю «Юрфакторинг Сервіс».
Основні обов’язки:
Реєстрація, перереєстрація внесення змін до видів діяльності ФОП.
Розробка та реєстрація статуту ТОВ в новій редакції у зв’язку зі зміною засновників.
Оформлення всіх необхідних документів у різних інстанціях (пожежна служба, санстанція, виконавчий комітет КМР) пов’язаних з відкриттям двох кондитерських магазинів та кондитерського цеху.
Ведення переговорів з контрагентами з питань укладання договорів оренди.
Представництво інтересів ТОВ перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами МВС, підприємствами, установами та організаціями.
Укладання договорів оренди землі для сільськогосподарського призначення.

07.2008 – по теперішній час (на час декретної відпустки основного працівника)
Юрисконсульт Кіровоградської філії відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».
Основні обов’язки:
Ведення претензійної та позовної роботи з питань діяльності підприємства (широкий спектр справ в судах цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції).
Ведення переговорів з контрагентами з питань укладення договорів.
Укладення договорів, контроль за станом їх виконання.
Укладання договору земельного сервітуту.
Робота з органами державної виконавчої служби, забезпечення постійного контролю за станом виконавчого провадження.
Консультування працівників підприємства та споживачів.
Надання юридичних висновків та правових роз’яснень на запит керівництва підприємства та керівників структурних підрозділів.
Представництво інтересів підприємства перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами МВС та прокуратури, підприємствами, установами та організаціями.
Розгляд скарг споживачів, звернень органів по захисту прав споживачів.
Проведення семінарів (навчань) з питань застосування чинного законодавства, локальних нормативних актів товариства структурними підрозділами підприємства.
Проведення перевірок з питань дотримання структурними підрозділами підприємства чинного законодавства, в тому числі локальних актів товариства.
Ведення діловодства, контроль за станом ведення діловодства посадовими особами підприємства.
Вивчення та аналіз нормативних актів.

Освіта:
2003-2006 рр.
Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая, господарчо-правовий факультет, спеціалізація – юрист (молодший спеціаліст). Диплом з відзнакою. (денне відділення)
2007 -2009 рр.
Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, господарчо-правовий факультет, спеціалізація – юрист (бакалавр). Диплом з відзнакою. (заочне відділення)
2009 – до грудня 2010 року
Навчаюсь в Кіровоградському юридичному інституті ХНУВС, господарчо-правовий факультет, спеціалізація – юрист (спеціаліст).

Додаткова інформація:
- володіння комп’ютером в обсязі досвідченого користувача (WORD, EXCEL, INTERNET, електронна пошта), висока швидкість набору;
- вільне володіння програмами Liga, НАУ;
- вільне володіння українською та російською мовами, англійською мовою – на початковому рівні;
- водійське посвідчення категорія «В»

Особисті дані:
Не заміжня, дітей не маю.
Комунікабельна, відповідальна, цілеспрямована, швидко навчаюсь, маю почуття здорової конкуренції, у разі необхідності можу працювати в режимі ненормованого робочого часу.

Добавить в блокнот Резюме: Юрист
Добавлено: 08-08-2010
Пол: женский. Возраст 21
1500 $

Юрчик Екатерина Ивановна

Личное дело: Возраст 21

Семейное положение: не замужем

Образование:
2006 – 2009 Открытый Международный университет развития человека «Украина» Факультет: Правоведение Кировоград, Украина

Юрист
Высшее неоконченное - диплом младшего специалиста

- Участие в заседаниях IV Всеукраинской научно-практической конференциях 2007г. 2008 2009г


На даный момент на IV курсе заочная форма обучения специальности «Правоведение» Открытый Международный университет развития человека «Украина» г. Киев

Профессиональный стаж -

Языки:

Русский, украинский, английский - базовая

Дополнительная информация Целенаправленная, ответственная, пунктуальная, легко обучаюсь. Могу выполнять задачи, как по поручениям, так и самостоятельно принимать решения, к эффективному выполнению своих обязанностей. Пользователь ДЖИПИЕС, ПК.

Добавить в блокнот Резюме: Помощник, юридического направления
Добавлено: 01-08-2010
Пол: мужской. Возраст 19
200 $

Стану хорошим помощником в области юриспруденции.Пока что учусь но юр. помощ оказать смогу.

Ваш блокнот

Блокнот В вашем блокноте:
• вакансий - 0
• резюме - 0
• объявления купля/продажа - 0
Как запомнить мой блокнот?

Категории резюме

Реклама

Работа - наши проекты

•